नेपाल खुद्रा ब्यापार सघ को नव निर्बाचित का. स. सदश्यहरुको फोटो हरु

Event Date : 2011-7-7
Event Time : 3:30-6:00
Venue : Khudra B yapar, Teku