नेपाल खुद्रा ब्यापार सघ को नव निर्बाचित का. स. सदश्यहरुको फोटो हरु

Event Date : 2011-7-7
Event Time : 3:30-6:00
Venue : Khudra B yapar, Teku

[ux_gallery ids=”279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296″ style=”default” type=”slider” col_spacing=”xsmall” auto_slide=”3000″ image_hover=”zoom” text_align=”center” text_size=”small”]