संख्याबिवरण-प्रति किलोपुरानो मूल्य १. नं.पुरानो मूल्य २. नं.हालको मूल्य १. नं.हालको मूल्य २. नं.Last Update
1त्रिशुलीको पोखरेली चामल -प्रति किलो 75709085 2018-03-04
2स्टिम जिरामसिनो चामल -प्रति किलो70N/A7565 2018-06-13
3लङ्ग ग्रेन वासमति चामल -प्रति किलो130120135120 2018-06-13
4स्टिम सोना चामल -प्रति किलो55558055 2018-03-04
5ताइचिन चिउरा -प्रति किलो140120130120 2018-06-13
6तराई ताइचिन चिउरा -प्रति किलो60N/A7065 2017-07-10
7म. पा. चिउरा -प्रति किलो60N/A60N/A 2018-06-13
8मास दाल -प्रति किलो100140160145 2018-03-04
9मुंग खोस्टा ठुलो -प्रति किलो140130170160 2018-03-04
10मुसुर दाल -प्रति किलो100100130110 2018-06-13
11मुंग गेडा -प्रति किलो140130160 2018-06-13
12मुंग छाटा १ नं.-प्रति किलो140120190170 2018-06-13
13N.P. रहर दाल-प्रति किलो110100160 2018-06-13
14चना दाल ठुलो-प्रति किलो140130130N/A 2018-06-13
15भुटेको तोरीको तेल -प्रति लिटर 270220270220 2018-01-01
16कांचो तोरीको तेल -प्रति लिटर 160140160 2018-01-01
17भटमास तेल -प्रति लिटर 115 115 150 2018-06-13
18सनफ्लावर तेल -प्रति लिटर 140 125160 2018-06-13
19डाल्डा ध्यू -प्रति लिटर 125N/A140 2018-06-13
20नेपाली ध्यू -प्रति किलो700N/A850750 2018-03-04
21खोरसानी पाउडर -प्रति किलो300250450 2018-03-04
22जिरा पाउडर -प्रति किलो500450450N/A 2018-06-13
23धनिया पाउडर -प्रति किलो250200250N/A 2018-06-13
24बेसार पाउडर -प्रति किलो300250300 2017-02-21
25चिनी -प्रति किलो80N/A8580 2018-06-13
26सेतो भटमास -प्रति किलो908010090 2018-06-13
27कैलो भटमास -प्रति किलो110110130110 2018-03-04
28कालो भटमास -प्रति किलो180160160N/A 2018-06-13
29काबुल चना -प्रति किलो190110140 2018-06-13
30मौसमी चना -प्रति किलो40130N/A 2018-06-13
31अ फरम चना -प्रति किलो100110110 2018-03-04
32सेतो केराउ -प्रति किलो65607570 2018-06-13
33हरियो केराउ -प्रति किलो8070110 2018-06-13
34सानो केराउ -प्रति किलो12090140 2018-01-01
35राजमा -प्रति किलो180140160 2018-06-13
36सेतो सिमी -प्रति किलो180160160160 2018-06-13
37बोडी -प्रति किलो10090120 2018-06-13
38मस्याङ्ग -प्रति किलोN/A100120 2017-02-21
39कैलो तिल -प्रति किलो250250325300 2018-01-01
40सेतो तिल -प्रति किलो300225320 2017-02-21
41कालो तिल -प्रति किलोN/A250350N/A 2017-02-21
42गहुं -प्रति किलो45N/A50 2017-05-14
43मकै -प्रति किलोN/AN/A50N/A 2017-02-21
44कोदो-प्रति किलो70N/A70 2018-06-13
45जौ-प्रति किलो80N/A80N/A 2018-06-13
46मैदा-प्रति किलो46N/A6560 2018-06-13
47आंटा-प्रति किलो50N/A60 2018-06-13
48सुजी-प्रति किलो56N/A7065 2018-06-13
49मकै पिठो-प्रति किलोN/AN/A65N/A 2017-02-21
50चामल पिठो खस्रो-प्रति किलो45N/A60N/A 2018-06-13
51चामल पिठो मसिनो-प्रति किलो505060N/A 2018-06-13
52बेसन -प्रति किलो180110160N/A 2018-06-13
53मस्यौरा-प्रति किलोN/AN/A120N/A 2018-01-01
54जिरा सुरज-प्रति किलो440420370 2018-06-13
55धनिया गेडा हरियो-प्रति किलो200170200N/A 2018-06-13
56मेथी -प्रति किलो100N/A140 2018-06-13
57ज्वानो-प्रति किलो400N/A350 2018-06-13
58गहत-प्रति किलोN/AN/AN/A 2018-01-01
59सेतो चनाN/AN/AN/A N/A
60कांचो बदाम-प्रति किलोN/AN/AN/A 2018-03-04
61मासको छांटाN/AN/AN/A N/A