परिचय

मुलुकको वर्तमान उदार अर्थ व्यवसायमा कुनै पनि उपभोग्य  वस्तुको उत्पादक र उपभोक्ताहरु बीच आवश्यक सम्पर्क र माध्यमको रुपमा खुद्रा व्यापारीउरुको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । सानो पुँजीको लगानी गरेर आफ्नो व्यापार व्यावसायमा लागेका खुद्रा व्यापारीहरुले आज अनेकौ समस्या र कठिनाइहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । तर पनि राष्ट्रको विकास र अर्थतन्त्रमा उनिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । एकताबद्ध र संगठित प्रयत्नबाट मात्र कुनैपनि वर्ग तथा व्यवसायीहरुको हक हितको संरक्षण हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई हृदयंगम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा दिई उपभोक्ता-वर्गमा सुलभ सेवा पुर्याउने उद्देश्यले २०३६ साल श्रावण ३० गते यस संस्थाको स्थापना गरिएको हो ।

जानकारी

The Personal Statement is one of the most crucial sections of applying for college admission

It is a great opportunity to write about your thoughts and ambitions for yourself, your own future and in which you hope to go in life. Every high termpapersworld.com school student should at least take this badly. Here are a Couple of things that will help you create a personal statement which will stand out and give you the maximum benefit:

Writing services are in a fantastic demand now. These service providers to help students in addition to help them create different kinds of essays to get their syllabus. These service providers aren’t just there to help writing services students in writing essays, but they also assist students. Professional educators are outsourcing their essay writing jobs to these writers. Even faculty students can now hire an essay writing service supplier for their essay assignments.